Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II
Na koniec roku szkolnego 2015/2016 zostały przyznane specjalne nagrody
Międzyszkolny Quiz Realioznawczy

konkursy matematyczne
konkursy humanistyczne
konkursy przyrodnicze
konkursy artystyczne
konkursy religijne
konkursy sportowe
konkursy językowe