Regulamin Rady Rodziców

   

Skład Prezydium Rady Rodziców CLVII LO:

Elżbieta Zielińska – przewodnicząca
Magdalena Gan – wiceprzewodnicząca
Witold Stachera – skarbnik
Anna Bojanowicz- Bablok – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

 Aleksandra Lemiszewska
Barbara Niewiadomska
Aneta Wagner
Z Radą Rodziców CLVII LO, prosimy kontaktować się za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

Dane kont Rady Rodziców:
Rada Rodziców CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Świętokrzyska 18a
00 – 052  Warszawa
1. Numer  konta do wpłat na Radę Rodziców 18 1240 6175 1111 0000 4577 6979.
2. Numer konta dla wpłat na STUDNIÓWKĘ  – 06 1240 6175 1111 0010 8804 9761.
W tytule wpłat prosimy podać:
imię i nazwisko ucznia, klasę oraz cel wpłaty – RADA RODZICÓW / STUDNIÓWKA *
*wybrać jeden z celów wpłaty

Załączniki o  których mowa w regulaminie Rady Rodziców do pobrania w wersji  edytowalnej.

  1. załacznik nr 1
  2. załacznik nr 2
  3. załacznik nr 3